Wettelijke vermeldingen

1) Presentatie van de website

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.lemassanssoucis.com geïnformeerd over de wettelijke gegevens omtrent de eigenaar en de identiteit van de verschillende tussenpersonen in het kader van de uitvoering en monitoring.

Website-eigenaar

Muriel CAPITE

Statut: eenmanszaak
Ingeschreven in het handelsregister: 842 179 715 RCS Draguignan / APE-code : 6820A

Adres: 208 Chemin de la Combe d'Oriol - 83440 FAYENCE
Telefoon: 06 47 71 82 36
Mail: lemassanssoucis@gmail.com

Ontwerper en webmaster van de website

Designed by Co

Beheerder: Coralie DEBONO

Adres: 61 ancien chemin de Mieran - 83440 TANNERON
Telefoon: 06 11 58 31 77
Mail: designedbyco@yahoo.com
Website: www.designedbyco.com

Host van de website

SAS OVH

Organisatie-nummer: 559205-2400
BTW-nummer: FR 22 424 761 419

Adres: Carlsgatan 3 - 211 20 Malmö - Zweden
Website: www.one.com

2) Gebruiksvoorwaarden van de website

De website www.lemassanssoucis.com is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. In geval van problemen kan echter een onderbreking voor technisch onderhoud nodig zijn.
De website wordt regelmatig bijgewerkt door Coralie DEBONO. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd.

3) Beschrijving van de geleverde diensten

De website www.lemassanssoucis.com is een website van het type "showcase" met als doel internetbezoekers informatie te verstrekken over alle diensten die door het bedrijf worden aangeboden.
De informatie op de website www.lemassanssoucis.com wordt louter ter informatie gegeven, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd.

4) Intellectuele eigendom en inbreuken

De website www.lemassanssoucis.com en elk van zijn componenten zijn beschermd onder internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Daarom is elk gebruik, reproductie, wijziging of aanpassing van alle of een deel van de elementen waaruit het bestaat, niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met het Vedrag van de Intellectuele Eigendom.

5) Persoonlijke gegevens

In het algemeen hebben internetbezoekers toegang tot alle inhoud van de website www.lemassanssoucis.com zonder hun identiteit of andere persoonlijke informatie over hen kenbaar te maken.

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004, met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking van persoonlijke aard), is de website www.lemassanssoucis.com niet aangemeld bij de National Commission for Computing and Liberties (CNIL) omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt van haar gebruikers.

6) Cookies

Het navigeren op de website www.lemassanssoucis.com veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de website te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Back To Top